Kiper gasni 1N1BR2G sa ručnim podizanjem posude Električna snaga: 0,05 kW Gas snaga: 20 kW Dimenzije: 80x92x75h cm (visina bez podesivih nogara) Pogledajte kataloge ICON9000 termičke opreme ANGELO PO: Katalog ICON linija termičke opreme ANGELO PO 800x900_SR ICON 9000 orginal catalogue GB Pogledajte kataloge svih modela termičke opreme iz linije 900mm ICON9000 2mm i 3 mm ANGELO PO: 02 Katalog termička oprema-linija 900 mm 2020 Icon 9000_2mm SR 03 Katalog svih modela uređaja, pribora,... u okviru linije Icon9000 3 mm EN 2020

Kiper gasni 1N1BR2GA sa automatskim podizanjem posude Električna snaga: 0,15 kW Gas snaga: 20 kW Dimenzije: 80x92x75 cm (visina bez podesivih nogara) Pogledajte kataloge ICON9000 termičke opreme ANGELO PO: Katalog ICON linija termičke opreme ANGELO PO 800x900_SR ICON 9000 orginal catalogue GB Pogledajte kataloge svih modela termičke opreme iz linije 900mm ICON9000 2mm i 3 mm ANGELO PO: 02 Katalog termička oprema-linija 900 mm 2020 Icon 9000_2mm SR 03 Katalog svih modela uređaja, pribora,... u okviru linije Icon9000 3 mm EN 2020

Kiper gasni 1N1BR3G sa ručnim podizanjem i spuštanjem posude Električna snaga: 0,05 kW Gas snaga: 20 kW Dimenzije: 80x92x75 cm (visina bez podesivih nogara) Pogledajte kataloge ICON9000 termičke opreme ANGELO PO: Katalog ICON linija termičke opreme ANGELO PO 800x900_SR ICON 9000 orginal catalogue GB Pogledajte kataloge svih modela termičke opreme iz linije 900mm ICON9000 2mm i 3 mm ANGELO PO: 02 Katalog termička oprema-linija 900 mm 2020 Icon 9000_2mm SR 03 Katalog svih modela uređaja, pribora,... u okviru linije Icon9000 3 mm EN 2020

Kiper gasni 1SG1BR1G, Gasni kiperi vrhunskog kvaliteta, sertifikat higijenskog dizajna CSQa. Gas snaga: 14 kW Dimenzije: 80x70x90 cm Pogledajte katalog ICON 7000 termičke opreme iz linije dubine 700mm: Katalog GAMA linija termičke opreme ANGELO PO 700x700_SR Katalog svih modela opreme u okviru GAMA linije 700x700mm 01 Katalog termička oprema-linija 700 mm 2020 Gamma_SR Katalog GAMMA ENG

Electrična snaga: 0,17 kW Gas snaga: 30 kW Dimenzije: 120x92x75 cm

Electrična snaga: 0,001 kW Gas snaga: 30 kW Dimenzije: 120x92x75 cm