Spiralna mesilica za testo sa podižućom glavom i fiksnom posudom 25FN

Spiralna mesilica za testo sa podižućom glavom i fiksnom posudom 25FN.
FIMAR-Italija
Katalog FIMAR SRPSKI bez cena 2019-2020-BC
Katalog mesilica za testo od 12kg zamesa do 50kg zamesa – FIMAR
Katalog spiralne mesilice za testo SN_CNS_FN FIMAR