Pica peći na drva gas ili kombinovano drva gas NAPOLI

Katalozi zidanih pica peći na drva, gas i kombinovano drva-gas sa tehničkim karakteristikama.
Pica peć NAPOLI unutrašnjeg prečnika: 100cm-120cm-140cm-160cm, a spoljnog prečnika 158cm-180cm-187cm-220cm
OPŠTI KATALOG MAM NAPOLI ZIDANE PICA PEĆI na drva, gas i kombinovano drva-gas:
Katalog pica peći na drva-gas-kombinovano drva gas 2022_MAM FORNI-IT-EN
Tehnički opisi pojedinačnih modela pica peći NAPOLI na drva:
NAPOLI STATIC 100 na DRVA tehnički opis

NAPOLI STATIC 120 na DRVA tehnički opis

NAPOLI STATIC 140 na DRVA tehnički opis

NAPOLI STATIC 160 na DRVA tehnički opis
Tehnički opisi pojedinačnih modela pica peći NAPOLI na GAS:
NAPOLI STATIC 100 na GAS tehnički opis

NAPOLI STATIC 120 na GAS tehnički opis

NAPOLI STATIC 140 na GAS tehnički opis

NAPOLI STATIC 160 na GAS tehnički opis
Tehnički opisi pojedinačnih modela pica peći NAPOLI kombinovano na GAS-DRVA:
NAPOLI STATIC 100 KOMBINOVANA tehnički opis

NAPOLI STATIC 120 KOMBINOVANA tehnički opis

NAPOLI STATIC 140 KOMBINOVANA tehnički opis

NAPOLI STATIC 160 KOMBINOVANA tehnički opis