Konvektomati

Katalog svih modela konvektomata ANGELO PO:
06 Combi Ovens EN 2020

Najnovija serija konvektomata serija AT, potpuni TOUCH SCREEN, svaki kuvar i naravno više kuvara može napraviti okruženje na displeju spram svojih potreba na istom konvektomatu:
Katalog ACT O konvektomati ANGELO PO EN

Katalog ACT O konvektomati ANGELO PO_SR

Katalog konvektomata serije FX – upravljački meni na srpskom jeziku ćirilica i srpski jezik latinica:
Katalog konvektomati ANGELO PO COMBISTAR FX 2020_EN

Katalog konvektomati ANGELO PO COMBISTAR FX 2020_SR

Konvektomati serije COMBIFIT
Katalog konvektomata ANGELO PO serije COMBIFIT
Konvektomati serije BX
Katalog konvektomata ANGELO PO serije BX

Dimilice za konvektomate kojima možete odimiti ulja, hranu,so,….
Link da pogledate mogućnosti konvektomata ANGELO PO
Gasni konvektomati, električni konvektomati, combifit konvektomati kompaktnih dimenzija ANGELO PO