Bešumni mini bar HP30LN

Pogledajte katalošku stranicu:
HP30LN mini bar kataloška stranica
Kompletan katalog mini barova:
Katalog bešumni mini barovi za hotele TECHNOMAX