Bain-marie električni 0G0BME

Electrična snaga: 1,6 kW
Dimenzije: 35x70x24 cm
Pogledajte katalog svih modela iz linije 700mm:
01 Katalog termička oprema-linija 700 mm 2018 Gamma

Katalog GAMMA linija 700mm ANGELO PO termička oprema