Projektovanje tehnoloških rešenja zahteva visoka znanja kako iz teorije tako i iz prakse kako bi projekat bio najefikasniji, zato je najbolje rešenje da taj posao prepustite timu iz Monere kako bi dobili najefektivniji i najefikasniji projekat.

Kupovinom opreme kod nas izrada kompletnog projekta je besplatna jer novac refundiramo odmah po ugovaranju isporuke i montaže opreme. Za ostale cena je 6 EUR/m2 u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS na dan plaćanja. Pored predmera opreme projekti sadrže i disposziciju opreme, crteže sa elektro priključcima, priključcima za vodovod i kanalizaciju a ako ima i opreme koja kao energent koristi gas i priključke za gasnu opremu. Tokom izrade instalacija ako se oprema kupuje kod nas vršimo nadzor besplatno nad izvođenjem instalacija u kuhinjama, šankovima, perionicama veša …. kako ne bi dolazilo do odlaganja završetka radova ili povećanja troškova investitoru zbog loše izvedenih radova pre postavljanja pločica.

Ono što je veoma bitno jeste da se znaju polazne tačke, da li je oprema na struju, gas ili i jedno i drugo, koji je kapacitet, tip objekta i vrsta jela. Kod fabričkih restorana u kolikom vremenskom periodu i koliko osoba vrši obedovanje, da li se naplaćuje ili ne kao i niz drugih pitanja i usaglašavanja zahteva pre samog projektovanja. Što je savremenija oprema i ima više adekvatnih uređaja i mašina, to je posle trošak ekspoatacije manji i potreban je manji broj zaposlenih i obrnuto.

Ono na šta ukazujemo našim poslovnim partnerima je kvalitet opreme, vek eksploatacije, troškovi eksploatacije. Što su troškovi veći kvalitet opreme je manji i obrnuto. Počev od termičke opreme preko rashladne opreme i procesnih mašina veoma lako možemo dokazati da su troškovi eksploatacije naše opreme na periodu 10 do 13 godina u nivou 3% do 5,5% cene opreme za ceo taj period.